top of page

Hemlösa katter

 

Hemlösa katter är inte vildkatter.

Vi stöter allt som oftast på människor som kallar hemlösa katter för ”vildkatter”.

Sverige har inga vildkatter förutom Lodjuren. Det finns dock väldigt många hemlösa utslängda tamkatter och förvildade katter som är födda ute och som aldrig haft någon nära kontakt med människor.

Många lever under den falska förvissningen att dessa katter klarar sig själva men så är inte fallet.

Många lider svårt av tandfrakturer, öroninflammationer och diverse andra åkommor som de ådragit sig från livet ute.

Honorna mår dåligt och blir väldigt slitna av att få kull efter kull med ungar varje år.

Vi har ca 150 000 hemlösa katter i Sverige.

Varje vår föds det tusentals kattungar som oftast går en mycket dyster framtid till mötes.

 

Att öppna sitt hem för en hemlös katt

Det kan vara en stor utmaning att adoptera en förvildad eller skygg katt och det krävs en

speciell person med stort tålamod och hjärta. 

Dock kan de som gjort det vittna om hur fantastiska familjemedlemmar de här katterna har blivit till slut.

Nästan alla skygga och förvildade katter blir tama, det tar bara olika lång tid.

“Every man is guilty of all the good he did not do”

Voltaire

bottom of page