top of page

TNR-M

 

TNR-M står för Trap, Neuter, Return och Manage, eller fånga in, kastrera, återplacera och sköta om

Det är den långsiktiga och mest humana metoden för att komma tillrätta med problemet

med de förvildade och hemlösa katterna i Sverige.

 

Ha kontroll över kattbeståndet

 

Arbetet enligt TNR-M går ut på att katterna i en koloni fångas in.

De veterinärbesiktigas, kastreras, ID-märks, avmaskas och befrias från ohyra.

Kattungar och vuxna katter som kan omplaceras får nya hem.

De katter som är friska men förvildade släpps tillbaka i sina gamla revir efter kastrering.

Katterna har isolerade bon mot kyla, regn och vind.

 

Ett bra och tryggt liv

 

Katterna lever sedan i en stabil grupp och ges daglig tillsyn och mat av volontärer så länge de lever.

Genom att även skygga katter som släppts tillbaka känner igen volontärerna och kommer när det är matdags kan ”matarna” se om någon katt har blivit sjuk eller skadad och behöver fångas in. 

Med TNR-M metoden stabiliseras i första hand beståndet, för att sedan låta det minska genom naturlig avgång. Kastrerade förvildade katter har en mycket bättre hälsa och livskvalitet än okastrerade katter,

och man slipper även oönskade kattungar.

TNR-M används över hela världen och har visat sig vara en mycket framgångsrik metod.

Drawing%20of%20Cat%20_edited.png
bottom of page